KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

Pildome bei remontuojame automobilių kondicionierius. Pildymas atliekamas naudojant pažangiausia įranga.

Kondicionierių pildymo įrangos pajungimas (sistemos pildymas) nuo 20€.

Automatinis oro kondicionierius. Veikimo principas ir priežiūra
Automobilių kondicionierius reikalauja nuolatinės priežiūros ir aptarnavimo. Šiame straipsnyje mes papasakosime apie automobilių oro kondicionavimo sistemą ir jos techninę priežiūrą, taip pat galimų nesklandumus požymius.
Automobilių oro kondicionierius veikimo principas
Automobilių kondicionierius veikia tuo pačiu principu kaip ir įprastinis buitinis šaldytuvas, nors  sukonstruotas šiek tiek kitaip. Tai uždara sistema pripildyta šaldikliu(freonu) ir specialia šaldymo alyva, kuri tirpsta skystame freone ir nebijo šalčio. Alyva reikalinga kompresoriaus ir visos sistemos tepimui.

Teoriškai užpildyti oro kondicionierių galima būtų ir paprastu propanu, jei ne jo sprogstamumas. Dėl to šaldymo sistemoms išrado specialius chloro junginius, kurie, be saugos reikalavimus atitinkančių parametrų turi ir kitas reikiamas charakteristikas. Nepaisant tam tikrų skirtumų tarp įvairių autokondicionierių gamintojų, sistemos pricipinė schema yra ta pati. Mes peržiūrėsime dažniausiai sutinkamą variantą (žr. Paveikslą).

Automobilių kondicionierius.

Paspaudus oro kondicionieriaus įjungimo mygtuką sudirba magnetinė sankaba ir plieninis prispaudžiamasis diskas 3 su charakterigu spragtelėjimu pritraukiamas prie skriemulio 2. Skriemulys per diržą sujungtas su alkūniniu velenu ir kai kondicionierius išjungtas sukasi tuščiai. Dabar,pradėjus dirbti kompresoriui 1. suspaudžiamos freono dujos, jos nuo suspaudimo smarkiai įkaista. Toliau jos varomos po slėgiu į kondenserį 4 (žmonių jis dažnai vadinamas kondicionieriaus radiatoriumi, kas iš dalies yra tiesa, nes kondenseryje labai karštas ir suspaustas freonas yra aušinamas).

Aušinimą sustipriną ventiliatoriaus 5, kuris įjungiamas pirmu greičiu, tuo pačiu metu kai įjungiamas kompresorius. Kai automobilis juda – dar geriau, kondenseris prapučiamas oro. Aušinamos suspaustos freono dujos pradeda kondensuotis ir išeina iš kondenseriaus  jau skysčio pavidalu. Tada skystas freonas eina per resiverį- džiovintuvą 6.jis atlieka kelias funkcijas: filtruoja šaldiklį nuo mechaninių priemaišų, pašalina iš jo drėgmę, saugo šaldiklio perteklių bei pašalina iš šaldiklio garų burbuliukus, tiekdamas jį į plėtimosi vožtuvą. Resiveris – tai uždaras metalinis cilindras su dviem – įėjimo ir išėjimo – angom. Jame suformuoti kanalai šaldikliui tekėti, yra filtruojantis elementas bei drėgmę sugerianti medžiaga..

Kažkur šalia resiverio-džiovintuvo , dažnai tiesiog ant jo paties yra akutė 9. Per ją galima vizualiai įvertinti, kiek sistema yra užpildyta. Deja, ji yra ne visuose automobiliuose.

Išgrynintas resiverio, freono srautas keliauja į salono pusę atlikti savo pagrindinę užduotį. Kulminacija įvyksta, kai skystas freonas eina per termostatinį pletimosi vožtuvas (TRV) TRV 10 kuris yra montuojamas ant vamzdžio, kuriuo skystas freonas patenka į garintuvą. Jo paskirtis – sumažinti slėgį ir reguliuoti šaldiklio srautą į garintuvą. Iki plėtimosi vožtuvo šaldiklis yra skystas, aukšto slėgio, po plėtimosi vožtuvo – skystas (skysčio lašeliai), žemo slėgio. Plėtimosi vožtuvo kapiliaras liečiasi prie žemo slėgio vamzduko, išeinančio iš garintuvo 12. Kai žemo slėgio vamzduko temperatūra nukrenta, vožtuvas sumažina šaldiklio srautą į garintuvą. Sumažėjus garuojančio šaldiklio kiekiui, garintuvo išėjimo vamzduko temperatūra šiek tiek pakyla. Tuomet vožtuvas padidina šaldiklio srautą.. Nesigilinant į termodinamiką TRV galima palyginti su aerozolinio balionėlio antgaliu.

Iš slėgį sumažinančio įtaiso: plėtimosi vožtuvo arba plėtimosi vamzdelio Į garintuvą patenka šaldiklio lašeliai. Skysčio lašeliai išgaruoja(verda), paimdami šilumą iš pratekančio pro garintuvą oro. Išgaravęs šaldiklis toliau juda link kompresoriaus.

Labai svarbu, kad per garintuvą tekėtų reikiamas šaldiklio srautas. Kai šaldiklio per daug, garintuvas yra „užpilamas“. Šaldiklis garintuve neišgaruoja ir neužverda, pratekėdamas per garintuvą skystas. Tokiu atveju nėra šaldymo efekto. Kai šaldiklio srautas per mažas, visas šaldiklis išgaruoja vamzdukuose, nepriėjęs garintuvo arba garavimo procesas vyksta mažesnėje garintuvo dalyje. Todėl taip pat  negaunama šaldymo efekto

Garintuvas 12 – tai tas pats radiatorius, tik mažas. Ledo šaltumo freonas atšaldo  garintuvą, o ventiliatrius 13 pučia šaltą ora pro garintuvą į transporto priemonės vidų. Praėjęs pro garintuvą vis dar pakankamai šaltas freonas patenka  atgal į kompresorių. Ratas užsidaro.

Garintuvo temperatūra negali nukristi žemiau 0°C, nes priešingu atveju jis apšaltų. Apšalus garintuvui pro jį nepraeitų oro srautas. Garintuvą nuo apšalimo saugo termostatas – elektroninis arba mechaninis prietaisas, atjungiantis kompresorių, kai garintuvo temperatūra nukrenta žemiau užduotos ribos

Šaldymo sistemos dalis nuo kompresoriaus iki išsiplėtimo vožtuvo yra vadinama aukšto slėgio liniją. Ją visada galima nustatyti pagal plonus  vamzdelius kurie bus šilti arba karšti. Dalis sistemos nuo garintuvo iki kompresoriaus yra vadinama grįžtamąja , arba žemo slėgio linija. Ji yra pagamintas iš storo vamzdelio ir yra ledo šaltumo. Jei aukšto slėgio linijoje  kompresorius darbo metu slėgis svyruoja 7-15 atmosferų (neatidėliotinais atvejais pakyla iki 30), grįžtamosios linijos slėgis ne daugiau kaip 1-2 atmosferų. Kai oro kondicionierius išjungtas, slėgis linijose susivienodina ir sudaro apie penkias atmosferas.

Kad sistema tinkamai veiktų ją stebi keletas jutiklių. Jų skaičius gali skirtis. Šiuo atveju, imtuvas džiovintuvas 6 turi jutikli 7, įjungiantį antrąjį ventiliatoriaus greitį. Kai aušinimo kondensoriumi 4 nepakanka (pavyzdžiui, jūs stovite kamščiuose),slėginės  linijos slėgis pradeda sparčiai augti, o freonas kondensoriuje nustoja kondensuotis. Jutiklis reaguoja į slėgio pakylimą ir įjungia ventiliatorių 5 visu pajėgumu. Jutiklis 8 išjungia kompresorių, jei linijos slėgis pasiekia ribines reikšmes. Jutiklis 11 sustabdo kompresorių, kai garintuvo temperatūra yra per žema

.Automobilio oro kondicionieriaus aptarnavimas:

Automobiliniuose oro kondicionieriuose mechaniniam dėvėjimuisi yra jautriausias kompresorius. Kiti elementai (išskyrus ventiliatorių) neturi judančių dalių. Tačiau dažniausiai pirmasis sugenda kondensorius – šilumokaitis sumontuotas priešais variklio radiatorių. Jame susidaro aukštas spaudimas(iki 20 atm.) ir jis nuolat veikiamas kelio druskos, purvo ir pan. Nuo korozijos, vibracijos, mechaninių įtempimų kondenseryje atsiranda mikroplyšiai per kuriuos išteka šaldiklis.

Norėdami pratęsti  kondenseriaus  gyvenimą, jį ir kitas kondicionieriaus dalis reikia išlaikyti švaroje. Ypatingas dėmesys yra būti atkreipiamas plaunant druskų sankaupas ant kondenseriaus pavasarį.

Be to, transporto priemonėse su oro kondicionieriumi dažniau patartina patikrinti variklio alyvos lygį, aušinimo skysčio lygį radiatoriuje, aksesuarų pavaros diržo įtempimą . Tai rekomenduojame, nes padidėja variklio apkrova, kurią sukuria įjungtas oro kondicionierius.

Automobilio oro kondicionierius gedimo simptomai
Pagrindinis gedimo simptomas yra triukšmas, kuris  atsiranda, kai kondicionierius įjungiamas arba veikimo metu. Taigi, jei kondicionierius triukšmauja dirbant varikliui ir triukšmas nepranyksta, kai  kondicionierius yra išjungtas, greičiausiai sugedo skriemulio guolis. Su tokiu gedimu geriau nedelsdami kreipkitės į remonto dirbtuves.

Tačiau padėtis dar rimtesnė, jei triukšmas prasideda kai kondicionierius įjungtas ir nustoja, kai atjungtas. Deja, tai greičiausiai reiškia, kad reikia keisti kompresorių, nes atsirado laisvumas tarp judančių dalių.

Kapitalinio remonto būtų galima išvengti, jei kreipsitės į dirbtuves išgirdę pirmus gedimo požymius. Ištaisyti padėtį būtų galima tik atlikus pilną sistemos praplovimą.